Saturday, October 25, 2008

Tuesday, September 23, 2008

PERANAN PUSAT PERKHIDMATAN ILMU KOMUNITI

-MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG CELIK IT
-MEMBIMBING MASYARAKAT YANG BIJAK
-MEMBANTU MENGURANGKAN PENGANGGURAN
-MEMBANTU MEMAJUKAN KAWASAN KAMPUNG